chat

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์
Dr.Kittichai Sipiyarak

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2533

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2537
 • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

 • การฝึกอบรมนานาชาติและหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต Changgum Medical School , ประเทศไต้หวัน พ.ศ. 2539
 • การฝึกอบรมจุลศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม ที่แผนกศัลยกรรมตกแต่ง ASAN Medical Center University of ULSAN College of Medicine พ.ศ. 2554
 • สำเร็จโปรแกรมเข้ารับการฝึกอบรม ที่แผนกศัลยกรรมตกแต่ง ASAN Medical Center โซล , ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2554
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดสดเสริมหน้าอกขั้นต้น,ขั้นสูงด้วยซิลิโคนของ Natrelle พ.ศ. 2554
 • การประชุมอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมจมูกที่โซล , ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2555
 • การประชุมเกี่ยวกับนวัตกรรมในการศัลยกรรมตกแต่งและความงาม พ.ศ. 2560
 • การประชุมเกี่ยวกับการสร้างรูปทรงและมิติให้กับใบหน้าแบบเกาหลี พ.ศ. 2560
 • อบรมการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง
 • อบรมปรับโครงสร้างจมูก

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมเนื้องอกแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

ปรับเปลี่ยนโครงหน้าให้สวย หล่อขึ้น โดยแยกเป็น
 • เสริมหน้าผาก มากกว่า 300 ราย
 • เสริมและปรับโครงสร้างจมูก มากกว่า 10,000 ราย
 • ตัดเลาะและดูดซิลิโคน+สารที่ฉีดใบหน้า ลำตัว สะโพก มากกว่า 3,000 ราย
 • ตัดถุงไขมันใต้ตา และเสริมปิดร่องใต้ตา มากกว่า 10,000 ราย
 • เสริมและปรับรูปคาง มากกว่า 2,000 ราย
 • เสริมและปรับรูปทรงหน้าอก มากกว่า 1,500 ราย
 • ดูดและตัดไขมันหน้าท้อง+ร่อง11 (Sexy Line) มากกว่า 1,500 ราย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4