ทพญ.เขมริน ศมาวรรตกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00 - 19.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.เขมริน ศมาวรรตกุล
DR. Khemmarin Samavattakul
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545

วุฒิบัตร

ทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ. 2551

การศึกษาหลังปริญญา

  • Master Course in Implant donistry พ.ศ. 2551
  • Advances in Implantology and oral rehabilitation สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2556
  • Advances Lecture course in scientific and Evidence-based Dental Implantology , สวีเดน พ.ศ. 2557
  • Master course in Esthetic Implant Dentistry University of Bern , สวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2558

สมาชิก/ชมรม

  • International Congress of Oral Implatologists
  • Thai Prosthodontics Association
  • Thai Association of Dental Implantology
  • Digital Dentistry Association of Thailand
  • Thai operative Dentistry Society

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00 - 19.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :