พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์
Dr. Kanya Techachokwiwat
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

 • Asian – Australian Conference of Dermatology, พ.ศ. 2547, Singapore
 • Botox Cosmetic Training Annual Exclusive Training พ.ศ. 2550, Hongkong
 • Botox Advance Technique Restylane Advance Technique Thermage Ulthera Restylane Advance Technique พ.ศ. 2553, Hongkong
 • Cutaneous Laser Surgery For the New Milennium
 • Scientific Program
 • 2nd Spring Meeting of the International Society for Dermatologic Surgery (ISDS)
 • The application of the Thermage Procedure
 • Aesthetic Medicine
 • 2nd Eurasian Congress in Aesthetic & Anti-Aging Medicine
 • Third International Bangkok Congress on Aesthetic Medicine (BCAARM) & First International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM)
 • 39th Annual Meeting of The Dermatological Society of Thailand
 • Asia Pacific Medical Aesthetics Congress
 • An Allergan Academy Educational Program regarding Facial Aesthetics
 • The Scientific program

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านผิวหนัง มากกว่า 22 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน