พญ.กมลพร พูลพุฒ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 12.00-18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.กมลพร พูลพุฒ
Dr. Kamolporn Poolput
ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2545

วุฒิบัตร

สาขาเวชศาตร์ครอบครัว พ.ศ. 2552

การศึกษาหลังปริญญา

  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine year 2010
  • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” พ.ศ. 2562
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝังเข็ม รุ่นที่19 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  • สมาคมแพทย์คีเลชั่นไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านลดน้ำหนัก มากกว่า 18 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 12.00-18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :