พญ.กมลพร พูลพุฒ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 12.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.กมลพร พูลพุฒ
Dr. Kamolporn Poolput
แพทย์ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2545

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาตร์ครอบครัว พ.ศ. 2552

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภา
  • สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 12.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :