นพ.จิรกิติ์ ทั่งทอง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-15.00 น.
อังคาร 07.30-15.00 น.
พุธ 08.00-12.00 น.
พฤหัส 07.30-15.00 น.
ศุกร์ 07.30-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-12.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.จิรกิติ์ ทั่งทอง
Dr. Jirakit Thungthong
ศูนย์กระดูกและข้อ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตร Arthroplasty of knee Surgery

สมาชิก/ชมรม

 

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ มากกว่า 14 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-15.00 น.
อังคาร 07.30-15.00 น.
พุธ 08.00-12.00 น.
พฤหัส 07.30-15.00 น.
ศุกร์ 07.30-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-12.00 น.

หมายเหตุ :