นพ.เจษฎา เลาหสุขไพศาล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-20.00 น.
อังคาร 09.00-14.00 น.
พุธ 09.00-20.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.เจษฎา เลาหสุขไพศาล
Dr. Jesada Lauhasukpisarn
แพทย์ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์ผู้สูงอายุ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-20.00 น.
อังคาร 09.00-14.00 น.
พุธ 09.00-20.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :