นพ.เจษฎา เลาหสุขไพศาล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-20.00 น.
อังคาร 09.00-14.00 น.
พุธ 09.00-20.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.เจษฎา เลาหสุขไพศาล
Dr. Jesada Lauhasukpisarn
แพทย์ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2541

  วุฒิบัตร

 • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2548

 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

 • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 09.00-20.00 น.
  อังคาร 09.00-14.00 น.
  พุธ 09.00-20.00 น.
  พฤหัส 09.00-17.00 น.
  ศุกร์ -
  เสาร์ -
  อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

  หมายเหตุ :