พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.จารุพีร์ ธนจารุพงศ์
Dr. Jarupee Thanajarupong
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ด้านตรวจสุขภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :