ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 19.00 น.
อังคาร 09.00 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์
DR. HATHAIRAT THEINKAPRASIT
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทันตแพทยศาสตร์) พ.ศ. 2555

  สมาชิก/ชมรม

  • ชมรมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภา
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

  ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านทันตกรรม มากกว่า 8 ปี

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 09.00 - 19.00 น.
  อังคาร 09.00 - 17.00 น.
  พุธ 09.00 - 17.00 น.
  พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
  ศุกร์ -
  เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
  อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

  หมายเหตุ :