ทพญ.หทัยทิพย์ หทัยเกียรติกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.หทัยทิพย์ หทัยเกียรติกุล
DR. HATAITIP HATAIKIATTIKUL
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
 • วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  • Advance lecture Course in Scientific and Evidence Board Dental Implantology , Sweden พ.ศ. 2557
  • Advances in Implantology and Oral Rehabilitation , Newyork University USA. พ.ศ. 2558

  สมาชิก/ชมรม

  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • International Congress Of Oral Implantologists (ICOI)

  ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านทันตกรรม มากกว่า 10 ปี

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ -
  อังคาร 09.00 - 18.00 น.
  พุธ 09.00 - 17.00 น.
  พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
  ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
  เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :