ทพญ.หทัยทิพย์ หทัยเกียรติกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.หทัยทิพย์ หทัยเกียรติกุล
DR. Hataitip Hataikiattikul
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

 

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • Advance lecture course in scientific and evidence board dental implantology , Sweden พ.ศ. 2557
  • Advances in Implantology and oral rehabilitation , Newyork University พ.ศ. 2558

สมาชิก/ชมรม

  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :