พญ.กณภัทร วุฒิพงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 10.00-18.00 น.
พุธ 12.00-20.00 น.
พฤหัส 12.00-20.00 น.
ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.กณภัทร วุฒิพงศ์
Dr. Ganaphat Vuthiphong
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2540

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 10.00-18.00 น.
พุธ 12.00-20.00 น.
พฤหัส 12.00-20.00 น.
ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :