พญ.ดวงกมล จิระนคร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5

พญ.ดวงกมล จิระนคร
Dr. Duangkamon Chiranakorn
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556

การศึกษาหลังปริญญา

  • International fellowship at The Department of Plastic Surgery , ASAN Medical Center เกาหลี พ.ศ. 2556
  • International fellowship a Craniofacial Center , Chang Gung Memorial Hospital ไต้หวัน พ.ศ. 2556
  • International fellowship Korea Plastic Surgery at BK Plastic Surgery Hospital เกาหลี พ.ศ. 2557

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • The Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery (OSAPS)

รายละเอียดเพิ่มเติม

FB : เสริมหน้าอกหมอดวงกมล ยันฮี / Line ID : @456njarb

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5