พญ.ชลลดา เวชชศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-19.00 น.
ศุกร์ 09.00-19.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ชลลดา เวชชศาสตร์
Dr. Chonlada Vejchasart
แพทย์ศูนย์ดีท็อกซ์และศูนย์คีเลชั่น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2553
  • หลักสูตรแพทย์ทางเลือก Chelation therapy พ.ศ. 2553
  • หลักสูตร Basic Hyper baric oxygen พ.ศ. 2554
  • หลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น พ.ศ. 2554
  • ประกาศนียบัตรการใช้สารสกัดจากกัยชาทางการแพทย์ (Medical cannabis)

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมคีเลชั่นแห่งประเทศไทย (CMAT)
  • สมาคมคีเลชั่นออสเตรเลีย (ACNEM)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-19.00 น.
ศุกร์ 09.00-19.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :