พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-15.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-15.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ
Dr. Chomtipa Pohboon
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา พ.ศ. 2543

การศึกษาหลังปริญญา

  • Fellowship in Dermatology Siriraj Hospital, Mahidol University, พ.ศ. 2540
  • Fellowship in Dermatologic Laser Surgery at Dermatology Division,Department Of Medicine Ramathibodi Mahidol University พ.ศ. 2541
  • Thai Board of Dermatology พ.ศ. 2543
  • Certificate of Training Thermage Procedure, Thailand, พ.ศ. 2555
  • Diploma in Aesthetic Medicine พ.ศ. 2556
  • Certificate of completion Mater class for Botulinum Toxin พ.ศ. 2556
  • Certificate of AMI Essentials Applied Anatomy workshop พ.ศ. 2561

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • American Academy of Aesthetic Medicine

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านผิวหนัง มากกว่า 20 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-15.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-15.00 น.

หมายเหตุ :