พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-15.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-15.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ
Dr. Chomtipa Pohboon
แพทย์ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2537

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา พ.ศ. 2543

การศึกษาหลังปริญญา

 • Fellowship in Dermatology Siriraj Hospital, Mahidol University, พ.ศ. 2540
 • Laser Surgery International Course, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, พ.ศ. 2541
 • Thai Board of Dermatologyพ.ศ. 2543
 • Congress In Aesthetic and Anti-Aging Medicine, พ.ศ. 2550
 • Certificate of Training Thermage Procedure, Thailand, พ.ศ. 2552
 • International Congress of Aesthetic Dermatology, Thailand, พ.ศ. 2553
 • Trainning on the application of the Themage Procedure พ.ศ. 2555
 • Diploma in Aesthetic Medicine พ.ศ. 2556
 • Botulinum Toxin Master Class  พ.ศ. 2558
 • Aesthetic And Corrective Annual Conference พ.ศ. 2558
 • International congress od Aesthetic Dermatology (ICAD) พ.ศ. 2559
 • The 43rd Annual Meehy of The Dermatological Society of Thailand พ.ศ. 2561
 • Applied Antomy Workshop (AMI essential) สิงคโปร์ พ.ศ. 2561
 • Dermatology laser and Surgery
 • 2nd Spring Meeting of the International Society for Dermatology, Thailand
 • Fellow in Dermatologic Laser Surgery at Dermatology Division,Department Of Medicine Ramathibodi Mahidol University
 • Cutaneous Laser Surgery for the New Millennium
 • The 6th Asian Dermatological Congress

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • American Academy of Aesthetic Medicine

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-15.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-15.00 น.

หมายเหตุ :