นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5

นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
Dr.Chokchai Amornsawadwattana
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ
ศูนย์เสริมสร้างเต้านม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2547
 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

 • อบรมกิตติมศักดิ์เฉพาะสาขาในด้านการเสริมสร้างศีรษะ คอ และทรวงอก Royal Melbourne Hospital ออสเตรเลีย พ.ศ. 2555 (ทุนการศึกษา Weary Dunlop Boonpong)

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ชมรมแผลไหม้แห่งประเทศไทย

 

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5