นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 , 3 และ 5

นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
Dr.Chokchai Amornsawadwattana
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น
ศูนย์เสริมสร้างเต้านม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2547
 • สาขาศัลยกรรมตกแต่ง พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

 • อบรมกิตติมศักดิ์เฉพาะสาขาในด้านการเสริมสร้างศีรษะ คอ และทรวงอก Royal Melbourne Hospital , ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2555 (ทุนการศึกษา Weary Dunlop Boonpong)

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ชมรมแผลไหม้แห่งประเทศไทย
 • American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • Rhinoplasty Society of Asia (RSA)

ประสบการณ์ในการรักษา

 • ประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ 10.00-17.00 น.
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 , 3 และ 5