ทพ.ชนะกิจ สุวัฒนศิลป์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ :

ทพ.ชนะกิจ สุวัฒนศิลป์
Dr. Chanakij Suwattanasilp
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

Complete a curriculum in oral implantology in cooperation with the (2 years program) German society of Oral Implantology (D601) พ.ศ. 2553

สมาชิก/ชมรม

The German society of oral implantiligy (D601)

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ :