นพ.ชัยวิวัฒน์ วชิรแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00-19.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-14.00 น.
ศุกร์ 07.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ชัยวิวัฒน์ วชิรแพทย์
Dr. Chaiwiwat Wachiraphaet
แพทย์ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

  วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ พ.ศ. 2548

  การศึกษาหลังปริญญา

 • อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก (Pediattric Advance Life Support PALS) พ.ศ. 2563
 • ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต พ.ศ. 2563
 • สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภา
 • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ -
  อังคาร 09.00-19.00 น.
  พุธ 07.00-17.00 น.
  พฤหัส 07.00-14.00 น.
  ศุกร์ 07.00-17.00 น.
  เสาร์ 08.00-17.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :