นพ.อานันท์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00-16.00 น.
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ 09.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.อานันท์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์
Dr. Arnantkorn Chauvanasmith
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พ.ศ. 2551

การศึกษาหลังปริญญา

24th European Association of Urology Annual Congress พ.ศ. 2552

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00-16.00 น.
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ 09.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :