ทพ.อารยะ ภูลพศรี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ 09.00 - 15.00 น.
พฤหัส 09.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพ.อารยะ ภูลพศรี
DR. ARAYA PHOOLOPSRI
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
 • วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตแพทย์ศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ พ.ศ. 2555
 • สมาชิก/ชมรม

 • กรรมการสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย 
 • ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านทันตกรรม มากกว่า 16 ปี

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ -
  อังคาร 09.00 - 18.00 น.
  พุธ 09.00 - 15.00 น.
  พฤหัส 09.00 - 18.00 น.
  ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
  เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :