นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-20.00 น.
พุธ 07.00-15.00 น.
พฤหัส 07.00-15.00 น.
ศุกร์ 07.00-14.00 น.
เสาร์ 07.00-14.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง
Dr. Apichat Ruechukondamrong
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ศูนย์แม่และเด็ก 24 ชม.

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2544

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2552
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ พ.ศ. 2554

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ตรวจฝากครรภ์ปกติและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
  • ตรวจคัดกรองความผิดปกติทารกในครรภ์
  • ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรังไข่

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-20.00 น.
พุธ 07.00-15.00 น.
พฤหัส 07.00-15.00 น.
ศุกร์ 07.00-14.00 น.
เสาร์ 07.00-14.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :