ทพ.ดร.อนุตร ประวิตรางกูร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ : ปฏิบัติงานทุกวันอาทิตย์ที่1 และ 3 ของสัปดาห์

ทพ.ดร.อนุตร ประวิตรางกูร
Dr. ANUTE PRAVITHARANGUL
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม พ.ศ.2553
 • วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

 • ปริญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร 5 ปี
 • Invisalign Certification
 • สมาชิก/ชมรม

 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมและทันตกรรมจัดฟัน

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
  อังคาร 10.00 - 18.00 น.
  พุธ 10.00 - 18.00 น.
  พฤหัส -
  ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
  เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
  อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.

  หมายเหตุ : ปฏิบัติงานทุกวันอาทิตย์ที่1 และ 3 ของสัปดาห์