พท.เสริมศักดิ์ ศรีเนตร

พท.เสริมศักดิ์ ศรีเนตร

พท.เสริมศักดิ์ ศรีเนตร

แพทย์แผนไทย

ความชำนาญ : แพทย์แผนไทย

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 13.00-18.00
อังคาร 13.00-18.00
พุธ 13.00-18.00
พฤหัส 13.00-18.00
ศุกร์ 13.00-18.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons