พญ.โปรดปราน ริจนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-15.00 น.
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-14.00 น.
อาทิตย์ 07.00-14.00 น.

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันเสาร์ ที่2 และ 4 ของเดือน / และวันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน

พญ.โปรดปราน ริจนา
Dr.Prodpran Rijana
แพทย์ศูนย์เลสิค

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา พ.ศ. 2559
  • อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา พ.ศ.2561

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-15.00 น.
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-14.00 น.
อาทิตย์ 07.00-14.00 น.

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันเสาร์ ที่2 และ 4 ของเดือน / และวันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน