พญ.โปรดปราน ริจนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-13.00 น.
อาทิตย์ 07.00-12.00 น.

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันเสาร์ ที่2 และ 4 ของเดือน

พญ.โปรดปราน ริจนา
Dr.Prodpran Rijana
ศูนย์จักษุ-ศูนย์เลสิค

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา พ.ศ. 2559
  • อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา พ.ศ. 2561

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านจักษุและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-13.00 น.
อาทิตย์ 07.00-12.00 น.

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันเสาร์ ที่2 และ 4 ของเดือน