พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ

พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ

พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ความชำนาญ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., อ.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-15.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-15.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons