พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-15.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-15.00

หมายเหตุ :

พญ.โฉมทิพา เพาะบุญ

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พ.บ., อ.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

วุฒิบัตร

  1. Fellowship in Dermatology Siriraj Hospital, Mahidol University ,1997 2. Thai Board of Dermatology ,2000 3. Laser Surgery International Course, Ramathibodi Hospital,     Mahidol University, 1998 4. Congress In Aesthetic and Anti-Aging Medicine, 2007 5. 2nd Spring Meeting of the International Society for     Dermatology, Thailand 6. Certificate of Training Thermage Procedure, Thailand,     2009 7. International Congress of Aesthetic Dermatology,     Thailand, 2010 8. Dermatologic laser and Surgery in Asians, Singpore, 2010

การศึกษาหลังปริญญา

14 ปี – Dermatologist : Skin and Allergy Hospital BKK, 1997 – 1998 – Dermatologist : Yanhee International Hospital BKK, 1998 – present  

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-15.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-15.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons