พญ.เปรมวดี พิศูทธินุศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-13.00
พุธ 08.00-14.00
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.30-14.30
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.เปรมวดี พิศูทธินุศาสตร์

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พ.บ., อ.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

วุฒิบัตร

– Fellow in Dermatology Laser Surgery – Botox, Filler, Thermage, Ulthera – The 6th Asian Dermatological Congress, 2001 – Regional Conference in Dermatological Laser and Facial Cosmetic Surgery – Eurasian Congress in Aesthetic and Anti-Aging Medicine, 2007, 2008, 2010 – Restylane Advance Technique, Hongkong, 2010 

การศึกษาหลังปริญญา

14 ปี Dermatologist : Yanhee International Hospital,Bkk. 1996 – Present 

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-13.00
พุธ 08.00-14.00
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.30-14.30
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons