พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

จิตเวชศาสตร์(จิตเวช)

ความชำนาญ : จิตเวชศาสตร์(จิตเวช)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พบ.วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ -
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ 08.00-10.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons