พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-11.00

หมายเหตุ :

พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

จิตเวชศาสตร์(จิตเวช)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พบ.วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-11.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons