พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง

พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง

พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 17.00-20.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-15.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons