พญ.อริสา วงศ์วานวัฒนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 10.00-20.00
พุธ 10.00-20.00
พฤหัส 08.00-15.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-20.00

หมายเหตุ :

พญ.อริสา วงศ์วานวัฒนา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 10.00-20.00
พุธ 10.00-20.00
พฤหัส 08.00-15.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-20.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons