พญ.อริสา วงศ์วานวัฒนา

พญ.อริสา วงศ์วานวัฒนา

พญ.อริสา วงศ์วานวัฒนา

ความชำนาญ :

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 10.00-20.00
พุธ 10.00-20.00
พฤหัส 08.00-15.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-20.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons