พญ.อริสรา ขาวสบาย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-14.00
พุธ 06.00-20.00
พฤหัส 08.00-15.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.อริสรา ขาวสบาย

อายุรศาสตร์ (ประกันสังคม)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-14.00
พุธ 06.00-20.00
พฤหัส 08.00-15.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons