พญ.อริสรา ขาวสบาย

พญ.อริสรา ขาวสบาย

พญ.อริสรา ขาวสบาย

อายุรศาสตร์ (ประกันสังคม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ (ประกันสังคม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00-14.00
พุธ 06.00-20.00
พฤหัส 08.00-15.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons