พญ.อรอุมา ศรีวานิชวิพัฒน์

พญ.อรอุมา ศรีวานิชวิพัฒน์

พญ.อรอุมา ศรีวานิชวิพัฒน์

โสต ศอ นาสิก วิทยา (หู คอ จมูก)

ความชำนาญ : โสต ศอ นาสิก วิทยา (หู คอ จมูก)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-16.00
อังคาร 09.00-16.00
พุธ 09.00-16.00
พฤหัส 09.00-16.00
ศุกร์ 09.00-15.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons