พญ.อรวรรณ โกสุมศุภมาลา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ : วันเสาร์ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2 , 4

พญ.อรวรรณ โกสุมศุภมาลา
Dr.ORAWAN KOSUMSUPAMALA
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลราชบุรี พ.ศ.2562 ถึง 2566

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ : วันเสาร์ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2 , 4