พญ.อภัสสร์ฑริกา สี่ศิลปชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00-20.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.อภัสสร์ฑริกา สี่ศิลปชัย

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พ.บ., ว.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

วุฒิบัตร

1. Resident in Dermatology คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า (ปี 2546 – 2550) 2. Certificate in Dermatology and Laser รพ.รามาธิบดี (ปี 2552 – 2553)

การศึกษาหลังปริญญา

5 ปี แพทย์ผิวหนัง (Part time – Full time) รพ.ยันฮี ปี 2549 -ปัจจุบัน 

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00-20.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons