พญ.อภัสสร์ฑริกา สี่ศิลปชัย

พญ.อภัสสร์ฑริกา สี่ศิลปชัย

พญ.อภัสสร์ฑริกา สี่ศิลปชัย

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ความชำนาญ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., ว.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 10.00-20.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons