พญ.สุพรรณี คูณแสง

พญ.สุพรรณี คูณแสง

พญ.สุพรรณี คูณแสง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (มะเร็งนรีเวชวิทยา)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (มะเร็งนรีเวชวิทยา)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : – พ.บ.วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา – พ.บ.วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 10.00-20.00
พฤหัส 10.00-20.00
ศุกร์ 10.00-20.00
เสาร์ 10.00-20.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons