พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง

พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง

พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง

รังสีวิทยาทั่วไป (รังสี)

ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (รังสี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-16.00
อังคาร 07.00-16.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-16.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-16.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons