พญ.สุจิตรา ทศบวร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00-20.00
อังคาร 10.00-18.00
พุธ 10.00-18.00
พฤหัส 11.00-19.00
ศุกร์ 11.00-19.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุจิตรา ทศบวร

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00-20.00
อังคาร 10.00-18.00
พุธ 10.00-18.00
พฤหัส 11.00-19.00
ศุกร์ 11.00-19.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons