พญ.สุขกัญญา ชำนิสิทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-21.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-21.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุขกัญญา ชำนิสิทธิ์

เวชปฏิบัติทั่วไป (เส้นเลือดขอด)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
– ประกาศนียบัตรสาขาต่อยอดการรักษาโรคหลอดเลือดดำจากออสเตรเลีย – ประกาศนียบัตรการรักษาเส้นเลือดขอดขั้นสูงและอัลตร้าซาวด์จากออสเตรเลีย – รักษาเส้นเลือดขอดใหญ่โดยเลเซอร์และการฉีดโฟม – ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ความงามจากอเมริกา

วุฒิบัตร

 1. ประกาศนียบัตรการรักษาเส้นเลือดขอดขั้นสูง และอัลตร้าซาวด์ จากออสเตรเลีย 2. การรักษาเส้นเลือดขอดใหญ่ โดยเลเซอร์และโฟม 3. ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ความงามจากอเมริกา 4. Workshop Sclerotherapy ออสเตรเลีย 5. การประชุมวิทยาศาสตร์ ประจำปีว่าด้วยศาสตร์เล้นเลือดขอด ครั้งที่ 13 นิวซีแลนด์ 6. Workshop การตรวจอัลตร้าซาวด์ในเส้นเลือดขอด,โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์ 7. Workshop การรักษาเส้นเลือดขอดขั้นสูง,โอ๊คแลนด์,นิวซีแลนด์ 8. ดูงานการรักษาเส้นเลือดขอดใหญ่ด้วย LAser และการผ่าตัดด้วย Smectana Knife ณ ประเทศฮังการี 

การศึกษาหลังปริญญา

12 ปี (1999 – ปัจจุบัน) 

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-21.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-21.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons