พญ.สุขกัญญา ชำนิสิทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-21.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-21.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุขกัญญา ชำนิสิทธิ์
Dr. Sukkunya Chamnisith
แพทย์ประจำ ศูนย์เส้นเลือดขอด

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต Lyceum Northwestern university พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545

การศึกษาหลังปริญญา

 • ประกาศนียบัตรการรักษาเส้นเลือดขอดขั้นต้นและขั้นสูงจากราชวิทยาลัยหลอดเลือดดำ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดดำ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552
 • หลักสูตรการฉีดยาเส้นเลือดขอด ออสเตรเลีย พ.ศ.2552
 • ประกาศนียบัตรการต่อยอดการรักษาโรคหลอดเลือดดำ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553
 • Workshop การตรวจอัลตร้าซาวด์ในเส้นเลือดขอด และการรักษาเส้นเลือดขอดขั้นสูง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-โอ๊คแลนด์ พ.ศ. 2553
 • ประชุมสมาคมหลอดเลือดดำ โอ๊คแลนด์-นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2553
 • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ความงาม อเมริกา (AAAM) พ.ศ. 2553
 • ประชุมสมาคมหลอดเลือดดำนานาชาติ (UIP) สาธารณรัฐเช็ค พ.ศ. 2554
 • ประชุมสมาคมหลอดเลือดดำโลก (UIP) อเมริกา พ.ศ. 2556
 • ประชุมสมาคมหลอดเลือดดำนานาชาติ (UIP) เกาหลีใต้ พ.ศ. 2558

สมาชิก/ชมรม

 • สมาคมเส้นเลือดขอดแห่งประเทศไทย
 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยหลอดเลือดดำออสเตรเลีย,อเมริกา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-21.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-21.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons