พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล

พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล

พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 12.00-20.00
พุธ 13.00-21.00
พฤหัส 12.30-20.30
ศุกร์ 09.00-17.00
เสาร์ 08.00-16.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons