พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 12.00-20.00
พุธ 13.00-21.00
พฤหัส 12.30-20.30
ศุกร์ 09.00-17.00
เสาร์ 08.00-16.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 12.00-20.00
พุธ 13.00-21.00
พฤหัส 12.30-20.30
ศุกร์ 09.00-17.00
เสาร์ 08.00-16.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons