พญ.สิริน สุทธายวงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 07.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.สิริน สุทธายวงศ์
Dr. Sirin Sutayawong
แพทย์ศูนย์รังสี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549

วุฒิบัตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2554

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 07.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ :