พญ.สิริน สุทธายวงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00 - 16.00 น.
อังคาร 07.00 - 16.00 น.
พุธ 07.00 - 16.00 น.
พฤหัส 07.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สิริน สุทธายวงศ์
Dr. Sirin Sutayawong
แพทย์ศูนย์รังสี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549

วุฒิบัตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2554

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00 - 16.00 น.
อังคาร 07.00 - 16.00 น.
พุธ 07.00 - 16.00 น.
พฤหัส 07.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :