พญ.สิริน สุทธายวงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00 - 16.00
อังคาร 07.00 - 16.00
พุธ 07.00 - 16.00
พฤหัส 07.00 - 16.00
ศุกร์ 07.00 - 16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สิริน สุทธายวงศ์

รังสีวิทยาวินิจฉัย(รังสี)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พบ., วว. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวินิจฉัย

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00 - 16.00
อังคาร 07.00 - 16.00
พุธ 07.00 - 16.00
พฤหัส 07.00 - 16.00
ศุกร์ 07.00 - 16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons