พญ.สิริธิดา ลีละศิธร

พญ.สิริธิดา ลีละศิธร

พญ.สิริธิดา ลีละศิธร

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.00-18.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ 11.00-19.00
พฤหัส 09.00-17.00
ศุกร์ 12.00-20.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons