พญ.สมสมร มังคละวิรัช

พญ.สมสมร มังคละวิรัช

พญ.สมสมร มังคละวิรัช

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(สูติ-นรีเวช)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(สูติ-นรีเวช)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-20.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-15.00
พฤหัส 09.00-15.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-20.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons