พญ.วิสุทธิพา คุณณะรักษ์ไทย

พญ.วิสุทธิพา คุณณะรักษ์ไทย

พญ.วิสุทธิพา คุณณะรักษ์ไทย

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ความชำนาญ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., ว.ว. ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 11.00-20.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 12.00-19.00
พฤหัส 11.00-16.00
ศุกร์ 08.00-15.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons