พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย

พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย

พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ความชำนาญ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 11.00-19.00
อังคาร 11.00-16.00
พุธ 11.00-20.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons