พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

เวชศาสตร์ครอบครัว (Check Up)ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ความชำนาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว (Check Up)ศูนย์ตรวจสุขภาพ

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons