พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

ความชำนาญ :

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons