พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ 08.00-17.00

หมายเหตุ :

พญ.วิภาพร เฉลิมวัย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ 08.00-17.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons