พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง

พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง

พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :
– วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวช
– เกียรติบัตรศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ จาก สถาบัน LVR OF AMERICA

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-18.00 น.
อังคาร 09.00-18.00 น.
พุธ 09.00-18.00 น.
พฤหัส 09.00-18.00 น.
ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons