พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ

พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ

พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ

กุมารเวชศาสตร์ (โภชนาการ)

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์ (โภชนาการ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-16.00
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-16.00
ศุกร์ 07.00-16.00
เสาร์ 07.00-16.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons