พญ.วันฤดี ไชยชนะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-13.00 น.
อังคาร 11.00-20.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 19.00-07.00 น.
เสาร์ 19.00-07.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.วันฤดี ไชยชนะ
Dr. Wanruedee Chaichana
แพทย์ประจำ ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2550

วุฒิบัตร

กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2556

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-13.00 น.
อังคาร 11.00-20.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 19.00-07.00 น.
เสาร์ 19.00-07.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons