พญ.วันฤดี ไชยชนะ

พญ.วันฤดี ไชยชนะ

พญ.วันฤดี ไชยชนะ

กุมารเวชศาสตร์(กุมารเวช)

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์(กุมารเวช)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-13.00
อังคาร 11.00-20.00
พุธ 11.00-20.00
พฤหัส -
ศุกร์ 19.00-07.00
เสาร์ 19.00-07.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons