พญ.วันฤดี ไชยชนะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-13.00
อังคาร 11.00-20.00
พุธ 11.00-20.00
พฤหัส -
ศุกร์ 19.00-07.00
เสาร์ 19.00-07.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.วันฤดี ไชยชนะ

กุมารเวชศาสตร์(กุมารเวช)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-13.00
อังคาร 11.00-20.00
พุธ 11.00-20.00
พฤหัส -
ศุกร์ 19.00-07.00
เสาร์ 19.00-07.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons