พญ.ภัทราภรณ์ เจริญกิจทวี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-15.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ภัทราภรณ์ เจริญกิจทวี
Dr. Patraporn Charoenkijtavee
แพทย์ศูนย์ไฮเปอร์แบริค HBO

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2548

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • หลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น พ.ศ. 2556
  • หลักสูตรคีเลชั่นบำบัด พ.ศ. 2557

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย (CMAT)
  • ชมรมเวชศาสตร์ใต้น้ำ

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-15.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :