พญ.พรรธน์ชญมน ชินรัตนโรจน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 17.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.พรรธน์ชญมน ชินรัตนโรจน์
Dr.Phatchayamon Shinrattanaroj
แพทย์ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2558
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ. 2561

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 17.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :