พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ

พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ

พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ

เวชปฏิบัติทั่วไป (Hyperbaric) (แพทย์ทางเลือก)

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป (Hyperbaric) (แพทย์ทางเลือก)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

  1. – แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548
  2. – เวชปฏิบัติ/ประกาศนียบัตรแพทย์ไฮเปอร์แบริคจากWebCME,Aurora Health Care,USA ปี 2009
  3. – ประกาศณียบัตรการควบคุมการทำงานของเครื่องไฮเปอร์แบริครุ่น Fortius 420 จาก Oxy Health,LLC,USA ปี 2009
  4. – ประกาศณียบัตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น(สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์) จาก กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2011
  5. – ประกาศณียบัตรแพทย์คีเลชั่นบำบัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2010
  6. – ประกาศณียบัตรด้านเซลล์บำบัด จากสมาคมเซล์บำบัดไทย ปี 2016

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 09.00-20.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 10.00-20.00
อาทิตย์ 08.00-15.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons