พญ.ปานขวัญ ธรรมสกุลศิริ

พญ.ปานขวัญ ธรรมสกุลศิริ

พญ.ปานขวัญ ธรรมสกุลศิริ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ - -
อังคาร 07.00 - 17.00 น. ออกตรวจที่แผนกตรวจสุขภาพ
พุธ - -
พฤหัส - -
ศุกร์ 20.00 - 08.00 น. ออกตรวจที่แผนก ER
เสาร์ - -
อาทิตย์ 07.00 - 18.00 น. และ 20.00 - 08.00 น. 07.00 -18.00 น. ออกตรวจที่แผนก Check Up และ 20.00 - 08.00 น. ออกตรวจที่แผนก ER

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons